Motus Ontwikkeling

Motus ontwikkeling BV

Dit onderdeel is ontstaan door het matchen cq. verbinden van Kapitaal met Projecten.

Het resultaat is dat wij projecten kunnen opzetten eventueel ontwikkelen en daarnaast zorgen voor de benodigde investeringen / financieringen.

Samenwerking RvO & Veboma®

Schema_1_700px
VEBOMA_Logo_RGB_280px
RvO_logo_280px

Kwaliteit en duurzaamheid

Onze kijk op dit belangrijke onderdeel is eigenlijk vrij simpel. We geloven in kwaliteit en duurzaamheid. Of het nou gaat om de vastgoedprojecten die we ontwikkelen voor de investeerders of de relaties die we aangaan, we hebben altijd de lange termijn helder voor ogen. We ontwikkelen alleen projecten op echt goede locaties en we doen dat hoogwaardig, duurzaam en milieuvriendelijk. We combineren dat met een uitzonderlijk hoog service-niveau. Dat is typisch Motus-Ontwikkeling.

Missie – Visie – Strategie

Missie

De missie van Motus-Ontwikkeling BV is dat wij een deskundige rol willen spelen in de realisatie van betaalbare woningen.

Visie

Door de vele gesprekken met gemeentes, corporaties en overige partijen hebben wij een goed beeld van de markt en zicht op kansrijke inbrei-locaties. Ook zijn wij inhoudelijk op de hoogte van het transformeren van kantoorpanden op diverse locaties in Amsterdam. Met bovenstaande in combinatie met de kennis op bouwregelgeving en kosten kunnen wij snel kijken of een project haalbaar is.

Strategie

Door middel van particuliere investeerders en banken zullen wij de kansen in de markt benutten. Met onderstaande items denken wij dat te realiseren:

  1. Gegarandeerde lage eenheidsprijzen ’huis’ aannemer;
  2. Behoud van kwaliteit en duurzaamheid;
  3. Duurzaam = lange levensduur pand minimaal 50 jaar + hoge ambitie energiebesparing en beperking CO2 uitstoot;
  4. Complete garantie door de Woningborg Groep;
  5. Woningborg garantie = garantie op kwaliteit + garantie op afbouw bij faillissement aannemer;
  6. Complete kennis Wro, Wabo en Bouwbesluit 2012.

Motus Ontwikkeling BV® | Rijksweg 116 | 1906 BK Limmen | 06 – 47 00 54 02 | 084 – 757 02 88 | motus.ontwikkeling@veboma.nl | www.motus-ontwikkelingbv.nl