Motus Disclaimer

Motus Ontwikkeling

Disclaimer

  1. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer;
  2. Deze website is een product van Motus Ontwikkeling BV. Motus Ontwikkeling BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de website, of door informatie aangeboden op de website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook;
  3. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Motus Ontwikkeling BV, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, behoren toe aan Motus Ontwikkeling BV, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van Motus Ontwikkeling BV worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Motus Ontwikkeling BV;
  4. Motus Ontwikkeling BV spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is;
  5. Motus Ontwikkeling BV behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
  6. Motus Ontwikkeling BV behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Motus Ontwikkeling BV niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
  7. Behoudens deze disclaimer, is Motus Ontwikkeling BV niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in;
  8. Motus Ontwikkeling BV behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
  9. De gebruiker vrijwaart Motus Ontwikkeling BV, de werknemers van Motus Ontwikkeling BV, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Motus Ontwikkeling BV® | Rijksweg 116 | 1906 BK Limmen | 06 – 47 00 54 02 | 084 – 757 02 88 | motus.ontwikkeling@veboma.nl | www.motus-ontwikkelingbv.nl