Elementenramingen

Elementenramingen

Al in een vroeg stadium binnen een bouwproject kan Veboma een realistisch beeld geven van de kosten.

Met behulp van een materialisatieschema worden alle bouwelementen bemeten en geprijsd. Kennis van bouwtechniek, het bouwproces en de markt is hierbij van cruciaal belang. De ramingen voeren wij uit op basis van ervaringen uit de praktijk met gebruik van rekenmethodieken die zich in de praktijk ruimschoots hebben bewezen. Een technische omschrijving waarin de uitgangspunten en aannames voor de berekeningen worden vermeld, completeert en fundeert de elementenraming.

Kostenraming

Een kostenraming kan gebaseerd worden op grove schetsen en aantekeningen en wordt vaak gebruikt in de fase Voorlopig Ontwerp van een project.

Het kan ook gebruikt worden om snel uitgewerkte plannen te ‘ramen’.

Afhankelijk van de gebouwsoort wordt een raming op basis van een bedrag per m2 of m3 gemaakt.

Wilt u informatie aanvragen?
Informatie aanvragen
Bezig met versturen

Veboma® | Hoefstraat 9 | 1705 EJ Heerhugowaard | 06 – 47 00 54 02 | 084 – 757 02 88 | info@veboma.nl | www.veboma.nl