Cursus Omgevingswet

Cursus Omgevingswet

Veboma zal bij het bekend worden van de intrede van de Omgevingswet ook hiervoor een cursus aanbieden.

Wat doet de Omgevingswet

  • Deze stelselherziening is naast vereenvoudiging van de regelgeving ook een cultuurverandering;
  • Het vereenvoudigt en bundelt 15 bestaande wetten, waaronder de Waterwet, de Crisis- en herstelwet, natuurbeschermingswet, de Wet ruimtelijke ordening en ongeveer 25 andere wetten;
  • Voor het gehele grondgebied van de gemeente zal een Omgevingsplan de bestemmingsplannen en verordeningen bundelen;
  • Minder regels, meer verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven. Meer ruimte voor initiatief en innovatie;

Informatiefilm Omgevingswet

Veboma zal evenals de andere cursussen deze komende cursus weer inzetten op een duidelijk overzicht en praktijkgerichte toepassing.

Schermafbeelding-2016-09-05

U kunt zich hier aanmelden om te worden geïnformeerd wanneer de cursus zal worden gehouden.

Wilt u informatie aanvragen?
Informatie aanvragen
Bezig met versturen

Veboma® | Hoefstraat 9 | 1705 EJ Heerhugowaard | 06 – 47 00 54 02 | 084 – 757 02 88 | info@veboma.nl | www.veboma.nl