Bestekken en Technische omschrijvingen

Bestekken

Een bestek is het middel voor een opdrachtgever om de procedure, omvang, inhoud en eisen van een project zo duidelijk mogelijk te beschrijven waarop vervolgens uitvoerende partijen zoals aannemers kunnen aanbieden. Bij verschil van mening
over de uitvoering van het werk, over aantallen of bij kostenoverschrijdingen is het bestek het uitgangspunt voor de onderhandelingen.

Een gedetailleerd geschreven bestek voorkomt achteraf veel problemen in de beheersfase.

Bestekken schrijven is voor ons altijd ‘maatwerk’, Een bestek wordt dus altijd opgesteld in nauw overleg met u en rekening houdend met uw wensen en eisen.

Voor minder omvangrijke bouwwerken kunnen wij eventueel ook een Technische Omschrijving opstellen. Veboma maakt voor het opstellen van bouwkundige bestekken gebruik van de Stabu systematiek.

Na het indienen van de bouwaanvraag beginnen vaak de onderhandelingen met de aannemer(s). Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het nauwkeurig formuleren van de prestatie-eisen in een bouwkundig bestek. Hierdoor zal de prijsvorming sneller en eenvormig kunnen plaatsvinden en is helder omschreven aan welke eisen een gebouw moet voldoen.

In het bestek worden ook de garantiebepalingen en aansprakelijkheden vermeld.

Technische omschrijvingen

In de technische omschrijving zijn bouwkundige oplossingen op elementniveau vastgelegd.

Hierdoor ontstaat een goede basis voor verdere detaillering. Bovendien biedt de technische omschrijving belangrijke informatie voor een optimale kostentoetsing.

Bestekken schrijven is voor ons altijd ‘maatwerk’, Een bestek wordt dus altijd opgesteld in nauw overleg met u en rekening houdend met uw wensen en eisen.

De technische omschrijving dient twee hoofddoelen:

  • Bij grotere projecten als basis voor het bestek;
  • Voor kleinere projecten of bij projecten die in bouwteam worden uitgevoerd, als contractstuk.
    De technische omschrijving wordt volgens de Stabu-volgorde opgezet.

Wilt u informatie aanvragen?
Informatie aanvragen
Bezig met versturen

Veboma® | Hoefstraat 9 | 1705 EJ Heerhugowaard | 06 – 47 00 54 02 | 084 – 757 02 88 | info@veboma.nl | www.veboma.nl